BEMUTATKOZÁS

DETEP – Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának előkészítése 2008-ban indult, hosszas operatív munka előzte meg a szabályzat első változatát, amit 2008 júniusában fogadott el az egyetem Szenátusa. A munka 2008 szeptemberében indulhatott. A szabályzat azóta folyamatosan megújul, az aktuálisan felmerülő kérdések/problémák alapján.

Kiknek szól?

 • Azoknak, akik a kötelező tantárgyakon túl érdeklődnek a kutatás iránt, egy-egy témában szeretnének jobban elmélyülni + a program a művészeti tevékenységet is támogatja (csak a ZK hallgatói esetében)
 • A szabályzat szerint minden aktív, nappali és levelező tagozatos hallgatónak, aki tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra, rendelkezik min. 2 lezárt félévvel.

Mi a célja? (szabályzat)

 • Elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását.
 • Mesterképzésre és PhD képzésbe való bejutás elősegítése.
 • Végső célja a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatókká/kutatókká válásának támogatása, tudományos utánpótlás nevelése

Előnyei

 • Kutatás, témavezető
 • Ösztöndíj
 • Diplomamelléklet
 • Egyes pályázatoknál is előnyt jelent

Hogyan folyik a munka?

 • Témavezetők segítségével, egyéni munkaterv szerint végzett kutatómunka (nem órákat kell felvenni, hanem kutatómunkát folytatni, amit aztán valamilyen fórumon meg kell jelentetni, pl. publikáció, előadás, poszter, hangverseny)
 • Bele tartoznak a tudományos diákkörök, szakkollégiumok, önképzőkörök → a DETEP ezeket fogja egységes keretbe
 • A Neptunban regisztrálni kell a képzést, és egy ún. konzultációs kreditet kell felvenni, melyet a témavezető hirdet meg, ennek teljesítése a programban maradás feltétele
 • Képzési kredit: félévente max. 3 , az előírt óramennyiségen túl, a témavezetővel egyeztetve, ingyen. Ez lehetőség, nem követelmény

Bekerülés módjai

 • Egyéni jelentkezéssel: minden szeptemberben és februárban → Neptun üzenet, munkaterv (fontos, hogy legyen téma + témavezető), elektronikus jelentkezés a detep.unideb.hu oldalon
  szakkollégisták figyelmét külön is felhívják rá, nem automatikus a felvétel

A program felépítése

 • A kutatómunkát a hallgatók a tanszékeken, témavezető segítségével végzik.
 • A tanszéki tevékenységet a kari DETEP bizottságok fogják össze, melynek elnöke az oktatási dh., tagja még a kari koordinátor (ált. a kari TDK vezetője), szakkollégiumi és HÖK képviselő.
 • A tehetséggondozás vezető testülete a Tehetségtanács, melynek elnöke a mindenkori tudományos rektorhelyettes, aki 2013. július 1. óta Prof. Dr. Csernoch László. Tagjai még a kari koordinátorok, a szakkollégiumok képviselői, HÖK képviselők + DE Regionális Tehetségpont vezetője.
 • Működik még az egyetemen egy ún. Regionális Tehetségpont, mely biztosítja a DETEP kapcsolatát a középiskolákkal. Erre egyes szakkollégiumok is törekszenek középiskolai szekciójukkal, programjaikkal. A cél a középiskolából a legtehetségesebbeket az egyetemre csábítani.

Ösztöndíj

 • Minden naptári év elején lehet pályázni a DETEP ösztöndíjra, erről a DETEP tagok Neptun üzenetben és e-mailben értesülnek + a honlapon!
 • Azok pályázhatnak, akik az előző naptári évben valamilyen teljesítményt, produktumot hoztak létre, ezeket teljesítménykategóriába soroltuk, és teljesítménykreditekkel jutalmazzuk.
 • Csak a teljesítmények után járhat ösztöndíj, a konzultációs és képzési kreditért nem!
 • Hogyan? Pályázati adatlap+a teljesítmények feltöltése a DEÁ-ba (DE elektronikus archívuma). Szigorúan meghatározott módon.
 • Elbírálás 3 szinten: formailag (Tudományos Igazgatóság), tartalmilag: kari bizottság, végső igen: Tehetségtanács.
 • A DEÁ-ban elfogadott feltöltésekből automatikusan lesz a Neptunban teljesítménykredit.
 • Kreditarányosan, sávosan elosztott pénzösszeg

Diplomamelléklet

 • Oklevél + kimutatás a teljesítménykreditekről
 • Előnyt jelenthet mesterképzésre, PhD-ra jelentkezésnél

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 14. 13:10