Történet

A Debreceni Egyetem tehetséggondozó programja hosszas előkészületek után 2001-ben indult el.
A program fő koncepciója az volt, hogy az egyetemen legjobban teljesítő és legtehetségesebb diákok részére plusz juttatást biztosít a program, ami segítségével önálló kutatásokat tudtak a résztvevők lebonyolítani mentori segítséggel. A cél az oktató-kutató utánpótlás kinevelése volt, egységes keretbe foglalva az egyetemen fellelhető tehetséggondozási formákat.
Természetesen korábban is volt tehetséggondozás az egyetemen, hiszen a szakkollégiumok, demonstrátori rendszer, TDK műhelyek hosszú évekre nyúlnak vissza, a DETEP kiemelt célja azonban a legkiválóbb hallgatók egyéni, intenzív fejlesztése lett a gazdagítás és gyorsítás eszközeivel.
Az első évben 93 hallgató került be a programba, majd a következő évben újabb 71 hallgató kapott jogot arra, hogy DETEP-es legyen.
A kezdeti években meghívásos alapon működött a DETEP, azaz a 4-es átlagot elért hallgatók meghívást kaptak, hogy részt vegyenek egy beválogatási mechanizmuson, aminek a végén, a jól teljesítőkből lettek a tehetséggondozó program tagjai. A beválogatás egyrészt intelligencia tesztek segítségével, másrészt egyéni motiváció alapján történt.
A DETEP működési rendjét a rektori Tanács 2002. április 18-i ülésén hagyta jóvá és véglegesítette, melynek a tartalmi elemei a következőek voltak:

  • egyéni munka témavezetők irányításával (kutatómunkára ösztönzés, külső kapcsolatok kialakítása, publikációk segítése)
  • szakfordítói programban való részvétel
  • karrier-tanácsadás
  • TDK tevékenység
  • konferenciák rendezése a DETEP-ben résztvevőknek
  • belföldi és külföldi tanulmányutak támogatása
  • hallgatói kutatói ösztöndíj (kari hatáskörben)
  • közreműködés a szakkollégiumi tevékenységben
  • a DE pályázati kiírásaiban a hallgatók preferálása

A munkát a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program Bizottsága koordinálta, amelyben a karok képviselői és a Hallgatói Önkormányzat képviselője vettek részt.
A program 2008-ban megújult, hiszen az új technikák egyetemre történő bevezetésével a DETEP-nek is fejlődnie kellett. A 2008/2009-es tanév 2. félévétől minden, a programban részt vevő hallgatónak kötelező volt felvennie az úgynevezett konzultációs kreditet az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül, melyet minden félév végén a témavezetőnek, mentornak aláírásával igazolni kellett. A növekvő érdeklődés a program iránt már csak alkalmanként tette lehetővé a beválogatást, így előtérbe került az egyéni motiváció és a témavezetők proaktív hozzáállása. A tanulmányi átlag mint kritérium egyedül az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói részére maradt meg, a többi kar hallgatói szabadon jelentkezhettek a DETEP-be.
A program irányítása és koordinálása átkerült a Tudományos Igazgatóságra, így központosítva lett a program. A DETEP vezetője a mindenkori tudományos rektorhelyettes lett. Az egyetem létrehozta a Tehetségtanácsot is, mely javaslattévő szerepkörrel bír minden tehetséget érintő témakörben. A Tanács tagjai a kari DETEP koordinátorok, a Hallgatói Önkormányzat képviselői, a szakkollégiumok választott képviselői.
Bevezetésre került a teljesítményarányos ösztöndíjazás, az évenkénti DETEP konferenciákon való részvétel lehetősége és a fejlesztő kurzusok biztosítása.
A DETEP folyamatosan fejlődik, így biztosítva mind a nappali, mind a levelező képzésben részt vevőknek, illetve az angol nyelvű képzések hallgatóinak a bekerülést és a fejlődés lehetőségét.

 

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 04. 14. 13:10