Jelentkezési információk 2023/2024/2. félév

Tisztelt Hallgató!

 

A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programját (röviden DETEP) szeretnénk bemutatni.

A program célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakoztatását. A tehetséggondozás elsősorban a tanszékeken, illetve intézetekben történik, alapját a témavezető oktatók irányításával végzett hallgatói kutatómunka jelenti.

 

Mit nyújt a program

 

 • Kutatómunka szakképzett témavezető segítségével.
 • Teljesítmény után járó ösztöndíj
 • Végzéskor diplomamelléklet a programban való részvételről, az elért eredmények felsorolásával. A diplomamelléklet előnyt jelenthet az MA és PhD képzésre való jelentkezéskor.
 • A Tehetségprogramban részt vevő hallgató számára intézeti/tanszéki kutatóhelye – lehetőségei szerint – biztosítja az alábbi juttatásokat: fénymásolási hozzájárulás, konferenciák/művészeti és szakmai versenyek részvételi díja, utazás és szállásdíj, terepmunka költségei, könyvtári szolgáltatások (díjmentes beiratkozás, köteles példányok kölcsönzése), kutató utak támogatása.
 • Plusz tárgyak/kurzusok felvételének lehetősége
 • A teljesítménykreditet szerzett hallgató ajánlást, igazolást kaphat a kari koordinátortól illetve a Tehetségirodától a következő pályázatokhoz: kiemelt és köztársasági ösztöndíj, alapítványi pályázatok, hazai és külföldi konferenciák, tanulmányutak, külföldi részképzés, nyári ösztöndíjak.

 

Jelentkezés a programba

 

A hallgató rendelkezzen kutatási témával (érdeklődési terület) és ehhez keressen megfelelő témavezetőt.

 

A jelentkezés tartalmi feltételei:

A  programba jelentkezhet minden aktív, nappali és levelező tagozatos alap-, mesterszakos illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgató, aki tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra, s aki rendelkezik 2 lezárt félévvel.

Azok a hallgatók, akik jelenleg mesteres tanulmányaikat folytatják, de alapképzésükön is a DE hallgatói voltak, is jelentkezhetnek a programba.

 

 • Elsős alap-, illetve osztatlan képzésben részt vevők, valamint azok a mesterszakos hallgatók, akik alapszakjukat nem DE-n végezték akkor jelentkezhetnek, ha rendelkeznek releváns tudományos versenyeredményekkel, cikkekkel, TDK, OKTV részvétellel

 

Jelentkezhetek-e a DETEP-be?

 

Alapszakos elsős

rendelkezem tudományos cikkel, előadással, versenyeredménnyel

igen

Alapszakos elsős

nincs semmilyen tudományos eredményem

még nem

Alapszakos felsőbb éves

van 2 lezárt félévem, és kutatási témám, választott témavezetőm

igen

Mesterszakos elsős

alapszakomat a DE-n végeztem, van kutatási témám, és választott témavezetőm

igen

Mesterszakos elsős

alapszakomat nem a DE-n végeztem, de van tudományos cikkem, előadásom, OTDK, TDK eredményem

igen

Mesterszakos elsős

nincs tudományos eredményem

még nem

Osztatlan képzésben elsős

rendelkezem tudományos cikkel, előadással, versenyeredménnyel

igen

Osztatlan képzésben elsős

nincs semmilyen tudományos eredményem

még nem

Osztatlan képzésben felsős

van 2 lezárt félévem, és kutatási témám, választott témavezetőm

igen

PhD hallgató

 

nem

Alapszakos felsőbb éves van 2 lezárt félévem és előző félévben DETEP-es voltam, kaptam aláírást a konzultációs kreditre nem

Alapszakos felsőbb éves

Mesterszakos felsőbb éves

Osztatlan képzésben felsőbb éves

DETEP-es vagyok és másik témában is kutatni szeretnék nem (vegye fel a kapcsolatot a tehetség irodával)
Mesterszakos felsőbb éves van két lezárt félévem és DETEP-es voltam előző félévben, kaptam aláírást a konzultációs kreditre nem
Osztatlan képzésben felsős van két lezárt félévem és DETEP-es voltam előző félévben, kaptam aláírást a konzultációs kreditre nem

Alapszakon felsőbb éves

Mesterszakon felsőbb éves

Osztatlan képzésben felsőbb éves

van két lezárt félévem, DETEP-es voltam az előző félévben de nem kaptam aláírást/megtagadták a konzultációs kreditnél igen

 

A jelentkezés menete

 • Jelentkezés a DETEP honlapon keresztül ( https://detep.unideb.hu/jelentkezes-de-tehetseggondozo-programjaba )
 • A megfelelő jelentkezési lap kiválasztása, azaz aki 2023/2024/1. félévében DETEP-es volt alapképzésén, az a mesterszakosoknak szóló jelentkezési lapot töltse ki, aki új belépő, az a neki szóló jelentkezési felületre lépjen be! Aki nem végzett tanulmányaival, nem szükséges újra jelentkeznie.
 • Kb. egyoldalas kutatási/munkaterv, a témavezetővel egyeztetve (témavezetői és saját aláírással, a jelentkezéskor kell feltölteni). A honalapon a dokumentumok menüpont alatt található egy kutatási terv minta (https://detep.unideb.hu/dokumentumok ), ami irányadó lehet a kutatási terv megírásánál (használata nem kötelező)
 • A jelentkezéshez szükséges szakmai önéletrajz
 • A jelentkezés kizárólag elektronikus úton történik.
 • Levelezős hallgatók felvételéről a mindenkori Tehetségtanács dönt!

 

Jelentkezési határidő: 2024. február 25.  

 

 • Fontos, hogy a jelentkezési adatlap minden egyes pontja ki legyen töltve, és a munkaterv le legyen adva, mert a formailag nem megfelelő jelentkezések nem kerülnek elbírálásra.
 • A formai ellenőrzés után a kari DETEP koordinátorok illetve a Tehetségtanács döntenek a felvételről március 1-ig
 • A hallgatók március 8-ig e-mailben értesítést kapnak a döntésről.

 

 

További információk:

DETEP.UNIDEB.HU

DETEP@UNIDEB.HU

 

 

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 02. 22. 12:12