Home

Jelentkezés a tehetséggondozó programba

2021, January 25 - 10:00
Február 14-ig jelentkezhetnek az érdeklődő hallgatók a tehetséggondozó programba

Újra lehet jelentkezni a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjába.
A program célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakoztatását. A tehetséggondozás elsősorban a tanszékeken, illetve intézetekben történik, alapját a témavezető oktatók irányításával végzett hallgatói kutatómunka jelenti. 

MIT NYÚJT A PROGRAM

 • Kutatómunka szakképzett témavezető segítségével
 •  Tudományos teljesítmény után járó ösztöndíj 
 • Végzéskor diplomamelléklet a programban való részvételről, az elért eredmények felsorolásával. A diplomamelléklet előnyt jelenthet az MA és PhD képzésre való jelentkezéskor.
 •  A Tehetségprogramban részt vevő hallgató számára intézeti/tanszéki kutatóhelye – lehetőségei szerint – biztosítja az alábbi juttatásokat: fénymásolási hozzájárulás, konferenciák/művészeti és szakmai versenyek részvételi díja, utazás és szállásdíj, terepmunka költségei, könyvtári szolgáltatások (díjmentes beiratkozás, köteles példányok kölcsönzése), kutató utak támogatása.
 • Plusz tárgyak/kurzusok felvételének lehetősége
 • Kompetenciafejlesztő tréningeken/ workshopokon való részvétel lehetősége
 • A  programban részt vevő hallgatók ajánlást, igazolást kaphatnak a DETEP koordinátortól  a következő pályázatokhoz: kiemelt szakmai és nemzeti felsőoktatási ösztöndíj, alapítványi pályázatok, hazai és külföldi konferenciák, tanulmányutak, külföldi részképzés, nyári ösztöndíjak.

JELENTKEZÉS A PROGRAMBA

 A hallgató rendelkezzen kutatási témával (érdeklődési terület) és ehhez keressen megfelelő témavezetőt.

A jelentkezés tartalmi feltételei:

 • A  programba jelentkezhet minden aktív, nappali és levelező tagozatos alap-, mesterszakos illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgató, aki tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra, s aki rendelkezik 2 lezárt félévvel.
 • Azok a hallgatók, akik jelenleg mesteres tanulmányaikat folytatják, de alapképzésükön is a DE hallgatói voltak, is jelentkezhetnek a programba.
 • Elsős alap-, illetve osztatlan képzésben részt vevők, valamint azok a mesterszakos hallgatók, akik alapszakjukat nem  DE-n végezték akkor jelentkezhetnek, ha rendelkeznek releváns tudományos versenyeredményekkel, cikkekkel, TDK, OKTV részvétellel
 • Azoknak a hallgatóknak, akik alapképzésen a DETEP tagjai voltak és mesterképzés alatt is szeretnének a programban maradni,  újra kell jelentkezniük. 

Jelentkezhetek-e a DETEP-be 

     Alapszakos elsős    

rendelkezem tudományos cikkel, előadással, versenyeredménnyel

igen 
 Alapszakos elsős

nincs semmilyen tudományos eredményem

nem 
Alapszakos felsőbb éves

van 2 lezárt félévem, kutatási témám, választott témavezetőm

igen
Mesterszakos elsős 

alapszakomat a DE-n végeztem, van kutatási témám, és választott témavezetőm

igen 
Mesterszakos elsős 

alapszakomat nem a DE-n végeztem, de van tudományos cikkem, előadásom, OTDK, TDK eredményem 

igen 
Mesterszakos elsős 

nincs tudományos eredményem

nem 
Osztatlan képzésben elsős 

rendelkezem tudományos cikkel, előadással, versenyeredménnyel

igen 
Osztatlan képzésben elsős 

nincs semmilyen tudományos eredményem

még nem 
Osztatlan képzésben felsős 

van 2 lezárt félévem, és kutatási témám, választott témavezetőm

igen
PhD hallgató  -  nem

 

A JELENTKEZÉS  KIZÁRÓLAG ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNIK !   

 • Jelentkezés a DETEP honlapon keresztül történik (Tehetséggondozás menüpont, JELENTKEZÉS A DE TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMJÁBA almenü)
 • A megfelelő jelentkezési lap kiválasztása, azaz aki 2020/21/ 1. félévében DETEP tag volt alapképzésén, az a mesterszakosoknak szóló jelentkezési lapot töltse ki, aki új belépő, az a neki szóló jelentkezési felületre lépjen be!  Aki nem végzett tanulmányaival, nem szükséges újra jelentkeznie. 
 • Szükséges kb. egyoldalas kutatási/munkaterv a témavezetővel egyeztetve, a hallgató és témavezető által aláírva. A munkatervet a jelentkezés során kell feltölteni. 
 • Kutatási terv megírásához segédlet  a DETEP honlapon található (Tehetséggondozás menüpont, DOKUMENTUMOK almenüpontban). A kutatási terv sablon használta nem kötelező, csupán irányadó segítség a hallgatóknak. 
 • Jelentkezéshez szükséges szakmai önéletrajz feltöltése
 • Levelezős hallgatók felvételéről a mindenkori Tehetségtanács dönt

 

Jelentkezési határidő: 2021. február 14.

 • Fontos, hogy a jelentkezési lap minden egyes pontja ki legyen töltve, és a kutatási terv/ munkaterv fel legyen töltve, mert a formailag nem megfelelő jelentkezések nem kerülnek elbírálásra.
 • A formai ellenőrzés után a kari DETEP Bizottságok illetve a Tehetségtanács döntenek a felvételről, február 21-ig.
 • A hallgatók február 28-ig e-mailben értesítést kapnak a döntésről.

Várjuk az érdeklődő hallgatók jelentkezését!

 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Molnár Adrienn
Tehetségkoordinátor

Tehetségiroda (Főépület, 214. szoba)
Tel: 512-900/62281-as mellék
E-mail:     
Honlap: detep.unideb.hu 


Dear User!

 

The University of Debrecen considers the protection of personal data and the information provided to be of paramount importance. We hereby inform you that the University of Debrecen has reviewed its processes and incorporated the requirements of GDPR into his own data management and data protection activities, which entered mandatory on may 25,2018. The personal data of the users has been carefully handled by the University of Debrecen, it complies with the applicable data management regulations.Following the requirements of GDPR, we updated our Privacy Statement, which you can access by clicking on the link below: Privacy Policy.

I have read, understand and agree to terms.