Mándy Zsuzsanna referens Rektori Hivatal, Tudományos Igazgatóság (212-es szoba)

Ügyfélfogadás: hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-13.00 óráig

Tel: +36 (52) 512-900/62280   E-mail: detep@unideb.hu (Neptun kódot tüntesse fel!) 

 

Jelentkezés a DETEP-be

Tisztelt Hallgató!
 
A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programját (röviden DETEP) szeretnénk bemutatni.
A program célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakoztatását. A tehetséggondozás elsősorban a tanszékeken, illetve intézetekben történik, alapját a témavezető oktatók irányításával végzett hallgatói kutatómunka jelenti.
 
Mit nyújt a program
 
- Kutatómunka szakképzett témavezető segítségével.
- Teljesítmény után járó ösztöndíj tagozatos hallgatóknak
-Végzéskor diplomamelléklet a programban való részvételről, az elért eredmények felsorolásával. A diplomamelléklet előnyt jelenthet az MA és PhD képzésre való jelentkezéskor.
- A Tehetségprogramban részt vevő hallgató számára intézeti/tanszéki kutatóhelye – lehetőségei szerint – biztosítja az alábbi juttatásokat: fénymásolási hozzájárulás, konferenciák/művészeti és szakmai versenyek részvételi díja, utazás és szállásdíj, terepmunka költségei, könyvtári szolgáltatások (díjmentes beiratkozás, köteles példányok kölcsönzése), kutató utak támogatása.
- Plusz tárgyak/kurzusok felvételének lehetősége
- A teljesítménykreditet szerzett hallgató ajánlást, igazolást kaphat a kari koordinátortól illetve a DETEP irodától a következő pályázatokhoz: kiemelt és köztársasági ösztöndíj, alapítványi pályázatok, hazai és külföldi konferenciák, tanulmányutak, külföldi részképzés, nyári ösztöndíjak.
 
Jelentkezés a programba
 
− A hallgató rendelkezzen kutatási témával (érdeklődési terület) és ehhez keressen megfelelő témavezetőt.
– A jelentkezés tartalmi feltételei: a programba jelentkezhet minden aktív, nappali és levelező tagozatos alap-, mesterszakos illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgató, aki tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra, s aki rendelkezik 2 lezárt félévvel.
Azok a hallgatók, akik jelenleg mesteres tanulmányaikat folytatják, de alapképzésükön is a DE hallgatói voltak, is jelentkezhetnek a programba.
– A jelentkezés menete
·        regisztrálás a detep honlapon – detep.unideb.hu (lap teteje)
·        jelentkezés a detep honlapon keresztül (lap teteje, regisztráció melletti gomb, bejelentkezés után lehet kitölteni az űrlapot)
·        a megfelelő jelentkezési lap kiválasztása, azaz aki 2014/2015 2. félévében detepes volt alapképzésén, az a mesterszakosoknak szóló jelentkezési lapot töltse ki, aki új belépő, az a neki szóló jelentkezési felületre lépjen be!
·        kb. egyoldalas kutatási/munkaterv, a témavezetővel egyeztetve (témavezetői és saját aláírással, a jelentkezéskor kell feltölteni)
·        LEVELEZŐS HALLGATÓK JELENTKEZÉSE: a honlapon történt jelentkezés után a munkatervet, témavezetői ajánlást, eddigi teljesítmények listáját személyesen (főépület 212.) vagy postai úton (4010. Debrecen, Pf. 37.) juttassa el a Tudományos Igazgatóságra. Levelezős hallgatók felvételéről a mindenkori Tehetségtanács dönt!
 
–        Jelentkezési határidő első jelentkezőkenk: 2015. október 9.  
–        Alapszakon DETEP-es, keresztfélévben mesterszakon tanulmányaikat folytatóknak: 2015. szeptember 25.
 
– Fontos, hogy a jelentkezési lap minden egyes pontja ki legyen töltve, és a munkaterv le legyen adva, mert a formailag nem megfelelő jelentkezések nem kerülnek elbírálásra.
−A formai ellenőrzés után a kari DETEP Bizottságok illetve a Tehetségtanács döntenek a felvételről, október 20-ig.
A hallgatók október 27-ig e-mailben értesítést kapnak a döntésről.
 
 
 
További információk:
 
Mándy Zsuzsa
tehetség koorinátor
 
Tudományos Igazgatóság (212. szoba)
Tel: 512-900/62280-as mellék
E-mail: detep@unideb.hu
Honlap: detep.unideb.hu