Tárgyak, tárgyfelelősök

A Doktori Iskola képzési terve.

Képzési terv - tárgyütemezés táblázata

TANTÁRGYI TEMATIKÁK:

Kötelező tantárgyak

Programonként kötelezően választható tantárgyak

Agrárökonómiai és Vidékfejlesztés-tudományi Program 1

Gazdálkodástudományi Program 2

Vezetés- és Szervezéstudományi Program 3

Szabadon választható tantárgyak

Az Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola képzési terve itt egy dokumentumként letölthető.

Agrárgazdaságtan és agrárpolitika c. előadás anyag:

Dr. Popp József: KAP-reform 2014-2020

Dr. Szabó Gábor: Élelmiszer-gazdaságtan (egyetemi jegyzet)

 

 

Frissítés dátuma: 2017.10.27.