Mándy Zsuzsanna referens Rektori Hivatal, Tudományos Igazgatóság (212-es szoba)

Ügyfélfogadás: hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-13.00 óráig

Tel: +36 (52) 512-900/62280   E-mail: detep@unideb.hu (Neptun kódot tüntesse fel!) 

 

Szöuli ösztöndíj

A Hankuk Idegennyelvi Egyetem Nemzetközi Diplomáciai Ösztöndíjprogram felhívása a 2015-ös tanévre
 
 
A szöuli Hankuk Idegennyelvi Egyetem Nemzetközi Diplomáciai Ösztöndíjprogramjának keretében ösztöndíjakat ajánl fel külföldi hallgatók részére alapképzésre a 2015-ös tanévtől kezdődően. Magyarország részéről 3 fő vehet részt a programban, Magyarország Koreai Nagykövetségének ajánlásával.
 
Elérhető képzések:
A program keretében az egyetem bármely alapképzésére lehet jelentkezni (kivétel az Oktatási Tanszék és a Nyelvtudományi és Diplomáciai Tanszék képzései). Az elérhető képzésekről a http://international.hufs.ac.kr/ és a http://www.hufs.ac.kr oldalakon lehet tájékozódni.
 
Képzések időtartama:
·         teljes alapképzés: 4 év
·         részképzés másodévesek részére („Sophomore Transfer”): 3 év
·         „junior” részképzés (Junior Transfer): 2 év
 
A jelentkezés feltételei:
·         legalább középiskolai végzettség (minimum 80%-os eredménnyel)
·         a jelentkező, illetve szülei nem koreai állampolgárok
·         jó mentális és fizikai kondíció
·         részképzés esetén minimum egy év egyetemi tanulmányokat elvégzett hallgatók
·         megfelelő anyagi források a szállás és ellátás biztosítására a tanulmányok során
·         Magyarország Szöuli Nagykövetségének ajánlása
·         koreai nyelvű oktatás esetén megfelelő koreai nyelvtudás (TOPIK minimum 3. szint)
·         angol nyelvű szak esetén megfelelő angol nyelvtudás (TOEFL minimum 80 pont; IELTS legalább 5.5; TEPS minimum 550/ FLEX legalább 651)
 
Ösztöndíj
A Hankuk Nemzetközi Egyetem a kiválasztott hallgatók részére ösztöndíjat biztosít (a teljes BA/BSc képzésre 4 év, a részképzésre típustól függően 2 vagy 3 év időtartamban). Az ösztöndíj biztosításának feltétele a hallgató jó tanulmányi átlaga (2.5/4.5 átlagú GPA). A program keretében a hallgatók részére biztosítják a jelentkezés, beiratkozás költségeit, valamint a tandíjat. A szállás és ellátás költségeit a hallgató fedezi.
 
Jelentkezések beadásának időpontja: 2014. szeptember 29-november 28.
 
A jelentkezéssel kapcsolatos további információk a http://international.hufs.ac.kr/ oldalon az „Admissions” menüpont alatt a „How to apply” pontban érhetők el.
 
A személyes interjú és a végleges döntés időpontját a későbbiek folyamán teszik közzé. Az orientációs időszakra várhatóan 2015. február végén kerül sor, a tanév 2015. március 2-án kezdődik.
 
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
 
1.      az adott ország nagykövetségének ajánlólevele
2.      kitöltött jelentkezési lap (1. számú űrlap)
3.      motivációs levél és tanulmányi terv (2. számú űrlap)
4.      középiskolai tanár vagy egyetemi professzor ajánlólevele (3. számú űrlap)
5.      pénzügyi tanúsítvány (4. számú űrlap)
6.      beleegyező nyilatkozat a tanulmányi eredmények igazolásához
7.      a koreai migrációs be- és kilépő vizsgálati beleegyező nyilatkozat
8.      középiskolai tanulmányi eredmények hiteles másolata (hiteles angol vagy koreai másolat)
9.      középiskolai érettségi bizonyítvány (hiteles angol vagy koreai másolat)
10.  útlevél fénymásolata
11.  szülők útlevelének fénymásolata (vagy egyéb hivatalos dokumentum, amely igazolja a szülők állampolgárságát)
12.  hivatalos dokumentum, amely igazolja a jelentkező és szülei közötti kapcsolatot
13.  koreai nyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
14.  angol nyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
 
Részképzésre jelentkező hallgatók továbbá az alábbi dokumentumokat kötelesek benyújtani:
 
·         az index hitelesített másolata
·         hivatalos iskolalátogatási igazolás
 
A dokumentumokat eredeti formájukban kell beküldeni, minden esetben csatolva a hitelesített angol vagy koreai fordítást. A hivatalos dokumentumok másolatát az adott országban működő Koreai Nagykövetség által is hitelesíttetni kell. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A beküldött dokumentumokat a jelentkezők nem kapják vissza.
 
A jelentkezéseket az alábbi címre kell beküldeni:
 
Office of International Student Services, Hankuk University of Foreign Studies
270 Imun-dong, Dongdaemun-gu, Seoul, 130-791, Korea
 
További információ:
 
·         Ms. Keehye SHIN, koordinátor
E-mail: kayshine@hufs.ac.kr
Cím: Office of International Student Services, Hankuk University of Foreign Studies, 107 Imun-ro, Dongdaemun-gu, Seoul 130-791, Korea
Telefon: 82-2-2173-2068, Fax: 82-2-2173-2877
 
·         http://international.hufs.ac.kr/
 
Angol nyelvű felhívás elérhető itt