Mándy Zsuzsanna referens Rektori Hivatal, Tudományos Igazgatóság (212-es szoba)

Ügyfélfogadás: hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-13.00 óráig

Tel: +36 (52) 512-900/62280   E-mail: detep@unideb.hu (Neptun kódot tüntesse fel!) 

 

Jelentkezés 2013/2014 2. félév

Tisztelt Hallgató!

 

A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programját (röviden DETEP) szeretnénk bemutatni.

A program célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakoztatását. A tehetséggondozás elsősorban a tanszékeken, illetve intézetekben történik, alapját a témavezető oktatók irányításával végzett hallgatói kutatómunka jelenti. 

 

MIT NYÚJT A PROGRAM

 

- Kutatómunka szakképzett témavezető segítségével.

- Teljesítmény után járó ösztöndíj nappali tagozatos hallgatóknak

-Végzéskor diplomamelléklet a programban való részvételről, az elért eredmények felsorolásával. A diplomamelléklet előnyt jelenthet az MA és PhD képzésre való jelentkezéskor.

- A Tehetségprogramban részt vevő hallgató számára intézeti/tanszéki kutatóhelye – lehetőségei szerint – biztosítja az alábbi juttatásokat: fénymásolási hozzájárulás, konferenciák/művészeti és szakmai versenyek részvételi díja, utazás és szállásdíj, terepmunka költségei, könyvtári szolgáltatások (díjmentes beiratkozás, köteles példányok kölcsönzése), kutató utak támogatása.

- A teljesítménykreditet szerzett hallgató ajánlást kaphat a kari koordinátortól a következő pályázatokhoz: kiemelt és köztársasági ösztöndíj, alapítványi pályázatok, hazai és külföldi konferenciák, tanulmányutak, külföldi részképzés, nyári ösztöndíjak.

 

JELENTKEZÉS A PROGRAMBA

 

− A hallgató rendelkezzen kutatási témával (érdeklődési terület) és ehhez keressen megfelelő témavezetőt.

– A jelentkezés tartalmi feltételei: a programba jelentkezhet minden aktív, nappali és levelező tagozatos hallgató, aki tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra, s aki rendelkezik 2 lezárt félévvel.

Azok a hallgatók, akik jelenleg mesteres tanulmányaikat folytatják, de alapképzésükön is a DE hallgatói voltak, is jelentkezhetnek a programba.

– A jelentkezés menete 

• regisztrálás a detep honlapon – detep.unideb.hu (lap teteje)

• jelentkezés a detep honlapon keresztül (lap teteje, regisztráció melletti gomb, bejelentkezés után lehet regisztrálni)

• a megfelelő jelentkezési lap kiválasztása, azaz aki 2013/2014 1. félévében detepes volt alapképzésén, az a mesterszakosoknak szóló jelentkezési lapot töltse ki, aki új belép, az a neki szóló jelentkezési felületre lépjen be!

• kb. egyoldalas kutatási/munkaterv, a témavezetővel egyeztetve (témavezetői és saját aláírással, a jelentkezéskor kell feltölteni)

• LEVELEZŐS HALLGATÓK JELENTKEZÉSE: a honlapon történt jelentkezés után a munkatervet, témavezetői ajánlást, eddigi teljesítmények listáját személyesen (főépület 212.) vagy postai úton (4010. Debrecen, Pf. 37.) juttassa el a Tudományos Igazgatóságra. Levelezős hallgatók felvételéről a mindenkor Tehetségtanács dönt!

 

– Jelentkezési határidő mindenkinek: 2013. január 31. 

 

– Fontos, hogy a jelentkezési lap minden egyes pontja ki legyen töltve, és a munkaterv le legyen adva, mert a formailag nem megfelelő jelentkezések nem kerülnek elbírálásra.

−A formai ellenőrzés után a kari DETEP Bizottságok illetve a Tehetségtanács döntenek a felvételről, február 10-ig.

A hallgatók február 20-ig e-mailben értesítést kapnak a döntésről.

 

 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

 

Mándy Zsuzsa

referens

 

Rektori Hivatal, Tudományos Igazgatóság (212. szoba)

Tel: 512-900/62280-as mellék

E-mail: detep@unideb.hu

Honlap: detep.unideb.hu