Mándy Zsuzsanna referens Rektori Hivatal, Tudományos Igazgatóság (212-es szoba)

Ügyfélfogadás: hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-13.00 óráig

Tel: +36 (52) 512-900/62280   E-mail: detep@unideb.hu (Neptun kódot tüntesse fel!) 

 

Pályázati lehetőség HR témában

HR Oscar pályázati felhívás - 2012

A Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetsége negyedik alkalommal osztja ki a HR Oscar

díjat, az alábbi kategóriákban:

- 2012 legjobb HR témájú diplomadolgozata

- 2012 legjobb HR csapata

- 2012 legjobb HR szakembere

A 2012-es év kiemelt témája: A munkaerőpiac kihívásai 2012-ben

Ebben az évben azokat a HR szakembereket, csapatokat és ifjú tehetségeket szeretnénk díjazni, akik

2012-ben, gyakorlati ötletekkel, tervekkel, illetve ezek megvalósításával járultak hozzá, hogy a

vállalatok, mint gazdasági egységek sikeresen igazodjanak a 2012-es év munkaerő piaci és

gazdasági kihívásaihoz.

Az alábbi témákban várunk pályázatokat:

· „Tehetségek megőrzése, dolgozók ösztönzése”

· „Középvezetői kompetenciák erősítése”

· „A munkavállaló, mint a szervezet motorja – az egyén lehetőségei a közösség sikere érdekében”

A díj átadására az Országos Humánmenedzsment Egyesület „A humán tőke ereje - 2013” című XXIII.

Országos HR Konferenciáján, 2013 június 5-én kerül sor.

Pályázati feltételek:

2012 legjobb HR témájú diplomadolgozata

A díjra pályázhat bármely magyar felsőoktatási intézmény kapcsolódó szakos diákja, aki

szakdolgozatát a 2012/13-es tanévben készíti el, vagy a TDK dolgozatát a 2010-2012-ig terjedő

időszakban készítette el, az emberi erőforrás management valamely területéhez kapcsolódó témában.

Így többek között a munkaerő-kiválasztáshoz, kölcsönzéshez, vezető-kiválasztáshoz, fejlesztéshez,

munkaügyi kapcsolatokhoz, HR tervezéshez/kontrollinghoz, HR információs rendszerhez kapcsolódó

témában. Kiemelten kezeljük az innovatív, új megoldásokat bemutató pályázatokat.

Beadandó a dolgozat összefoglalója maximum 5 A4-es gépelt oldalban.

Az összefoglalónak az alábbiakat tartalmaznia kell, ezt a beadandó anyagban ismertetni kell:

- A probléma/helyzet leírása (mik a kockázatok).

- A dolgozatot milyen kutatómunka előzi meg?

- A dolgozat mitől egyéni, eredeti jellegű?

- Mi az a HR szakmában általánosan alkalmazható ötlet, javaslat, amit a dolgozatban felvázolt

problémára javasol?

A győztes pályázó nyereménye:

- Tárgynyeremény

- az SZTMSZ egyik tagja 1 hónap szakmai gyakorlatot biztosít

- 1 db tisztelet jegy a díjátadó gálavacsorára és kedvezményes részvételi lehetőség a

konferencián

- a HR Oscarral kapcsolatos sajtómegjelenésekben neve és anyaga szerepel

2012 legjobb HR csapata

Pályázatot nyújthat be Magyarország területén működő vállalat, amely HR-részleggel/csapattal

rendelkezik. A csapat működése magas szakmai színvonalon, a projektek összehangolt, hatékony

véghezvitelével történik. A pályázatnak tartalmaznia kell a csapat tagjainak, működésének

bemutatását és egy tetszőlegesen kiválasztott projekt megvalósításának leírását, a megadott témák

alapján. Kiemelten kezeljük a vállalat előremutató, innovatív stratégiáját.

Az anyag terjedelme max. 15 A4-es gépelt oldal.

Az összefoglalóban javasoljuk térjen ki az alábbiakra:

- A probléma/helyzet leírása (mik a kockázatok).

- Milyen peremfeltételeket, kritériumokat vettek figyelembe a projekt kidolgozása során?

- A projekt hogyan illeszkedik a vállalat rövid, illetve a hosszú távú stratégiai céljaihoz?

- Milyen alternatívákat vettek figyelembe és miért az adott megoldást választották?

- A megvalósítás során milyen kihívásokkal kellett szembenézniük?

- Milyen eredményeket értek el?

- Melyek azok az ötletek, javaslatok, megoldások, amelyeket a projekt során kipróbáltak és

érdemesnek tartanak megosztani a HR szakmával, mint általánosan alkalmazható

tanulságot?

A győztes csapat díjai:

- Tárgynyeremény: munkajogi csomag a Menedzser Praxis felajánlásában, amely tartalmazza:

Ø Munkaügyi audit a győztes HR csapat által képviselt vállalatnál - az új Munka

Törvénykönyve szerinti munkajogi megfelelőség vizsgálata és felkészítés a munkaügyi

ellenőrzésre (konzultációval, valamint szükség esetén az új Mt-nek megfelelő iratminták

elkészítésével)

Ø Az új Munka Törvénykönyve gyakorlati alkalmazásáról szóló kapcsos kézikönyv

előfizetése, évente négy frissítéssel.

- 1 db tisztelet jegy a díjátadó gálavacsorára és 3 fő részére kedvezményes részvételi

lehetőség a konferencián

- a HR Oscarral kapcsolatos sajtómegjelenésekben neve és anyaga szerepel

2012 leginnovatívabb HR szakembere

Azt a szakembert keressük, aki olyan innovatív módon, esetleg új eszközökkel végzi munkáját, amely

az egész vállalat számára előremutató, és hozzájárul a cég sikeres működéshez, fejlődéséhez.

A pályázatban a szakember személyének és munkájának bemutatását várjuk, kiemelve egy, a fenti

feltételek szerinti probléma megoldását.

Az anyag terjedelme max. 15 A4-es gépelt oldal.

Az összefoglalóban javasoljuk, térjen ki az alábbiakra:

- A vállalat helyzetének leírása (milyen kihívásai és kockázatai vannak).

- A HR szakember munkája, az általa kezdeményezett akciók/projektek/projekt hogyan

illeszkedik a vállalat rövid, illetve a hosszú távú stratégiai céljaihoz?

- Melyek azok a személyes kvalitások, amelyek a HR szakembert segítik a munkájában?

- Milyen eredményeket ért el?

- Melyek azok az ötletek, javaslatok, megoldások, amelyeket a HR szakember a munkája során

kipróbált és érdemesnek tart megosztani a HR szakmával, mint általánosan alkalmazható

tanulságot?

A győztes pályázó díja:

- Tárgynyeremény: részvételi lehetőség a 60 órás „Diadal” coachképzésen, a Business Coach

Kft. felajánlásában

- 1 db tisztelet jegy a díjátadó gálavacsorára és kedvezményes részvételi lehetőség a

konferencián

- a HR Oscarral kapcsolatos sajtómegjelenésekben neve és anyaga szerepel

Nem vehet részt a pályázaton a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetségének tagja,

alkalmazottja, tagjának alkalmazottja, illetve a Zsűriben részt vevő személy, annak családtagja vagy

vállalkozása.

A Zsűri

A pályázatokat 5 tagú, független zsűri bírálja el, amelynek tagjai a szakmában elismert vezető HR

szakemberek, egyetemi oktatók, továbbá egy-egy fő a szponzorok és az SZTMSZ részéről.

A díjak

A díjakat a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetsége osztja ki, amelynek tagjai szakember-

, vezető-, munkaerő-kiválasztással, közvetítéssel, kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozások, melyek a

munkaerő-piacon hosszabb ideje folyamatosan és sikeresen működnek.

A díjról a sajtót folyamatosan tájékoztatjuk, így a díjazottak is kiemelt sajtófigyelemre számíthatnak.

A díjak átadása

Az ünnepélyes díjátadásra az OHE „A humán tőke ereje - 2013” című XXIII. Országos HR

Konferenciáján, 2013.június 5-én, a gála vacsorán kerül sor. A rendezvényen a HR szakma, a vállalati

oldal és a sajtó képviselői vesznek részt.

A pályázat beadása

Az anyagokat 2013. május 21. 24.00 óráig várjuk elektronikus úton, a Szövetség titkárának (Kovács

Tünde, kovacs.tunde@sztmsz.hu) e-mail címére.

A határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A díjazó jogai, kötelezettségei

Az SZTMSZ, mint díjazó kötelezettséget vállal arra, hogy a beérkező pályamunkákat az elbírálás ideje

alatt bizalmasan kezeli. A beadott pályázatokat a konferencia után a pályázónak vissza nem küldi,

harmadik személynek csak a pályázó jóváhagyásával adja ki.

A nyertesek nevét és a pályázat témáját a konferenciával kapcsolatos sajtómegjelenésekben

kiemelten kezeli és jogosult a pályázó személyét, a témát és pályázó által összeállított

kivonatot/összefoglalót a Zsűri értékelését közölni.

A díjazottak jogai, kötelezettségei

A HR Oscar díjazottai az átadáson személyesen jelennek meg.

Vállalják, hogy a konferenciával kapcsolatos sajtómegjelenésekben nevük és pályázatuk témája, rövid

összefoglalója megjelenjen.

Jogosultak a HR Oscar díj elnyerésének tényét saját kommunikációjukban közölni.

Egyéb információk

A pályázattal kapcsolatos információk elérhetők a Szövetség honlapján:

http://www.sztmsz.hu/?mod=mainpage&cla=mainpage&fun=access&tpl=hroscar&mid=52

Vagy a Szövetség titkáránál:

Kovács Tünde

+36 30/206 7467

kovacs.tunde@sztmsz.hu