Mándy Zsuzsanna referens Rektori Hivatal, Tudományos Igazgatóság (212-es szoba)

Ügyfélfogadás: hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-13.00 óráig

Tel: +36 (52) 512-900/62280   E-mail: detep@unideb.hu (Neptun kódot tüntesse fel!) 

 

Teljesítménykredit kategóriák

teljesítmény
kredit
idegen nyelvű első- vagy társszerzős referált nemzetközi folyóirat közlemény („in extenso”) 8 kredit/db
magyar nyelvű első- vagy társszerzős referált folyóirat közlemény
(„in extenso”)
5 kredit/db
OTDK díjazott előadás, I. helyezés 5 kredit/db
OTDK díjazott előadás, II.-III. helyezés, különdíj 4 kredit/db
első- vagy társszerzős OTDK előadás (és/vagy pályamunka), nem díjazott 3 kredit/db
országos tervpályázat, I. díj 5 kredit/db
országos tervpályázat, II.-III. díj, vagy az országos tervpályázat megvétele 4 kredit/db
országos tervpályázat, nem díjazott 3 kredit/db
igazolt hazai vagy nemzetközi szakmai/művészeti versenyhelyezés, I. díj  5 kredit/db
igazolt hazai vagy nemzetközi szakmai/művészeti versenyhelyezés, II-III. díj 4 kredit/db
igazolt részvétel hazai vagy nemzetközi szakmai/művészeti versenyen* 3 kredit/db
igazolt részvétel intézményi vagy intézmények közötti szakmai versenyen* 2 kredit/db
elsőszerzős előadás vagy poszter, nem TDK, idegen nyelvű 4 kredit/db
nem elsőszerzős előadás vagy poszter, nem TDK, idegen nyelvű 3 kredit/db
elsőszerzős előadás vagy poszter, nem TDK, magyar 3 kredit/db
nem elsőszerzős** előadás vagy poszter, nem TDK, magyar 2 kredit/db
első- vagy társszerzős helyi, díjazott TDK előadás, poszter  3 kredit/db
első- vagy társszerzős, helyi TDK előadás, poszter 2 kredit/db
nemzetközi TDK díjazott előadás, I. helyezés 5 kredit/db
nemzetközi TDK díjazott előadás, II.-III. helyezés, különdíj 4 kredit/db
részvétel nemzetközi TDK konferencián 3 kredit/db
szabadalom 5 kredit/db
előadás helyi, nem TDK hallgatói konferencián 2 kredit/db
tervek kiállítása nyilvános kiállításon 2 kredit/db
tananyagon felüli programfejlesztés 2 kredit/db
jogi perbeszédversenyen való részvétel  1 kredit/db
hallgatói opponensi vélemény (jogi területen) 1 kredit/db
igazolt hangverseny fellépés (teljes szólóhangverseny) 2 kredit/db
igazolt hangverseny fellépés (részbeni közreműködés, kamarazenei fellépés) 1 kredit/db
igazolt hangverseny fellépés (zenei együttesben teljesített hangverseny*** 1 kredit/2 db
 
* döntőben vagy középdöntőben való részvétel
** azokon a tudományterületeken ahol ez releváns
*** 2 alkalom után 1 kredit