Mándy Zsuzsanna referens Rektori Hivatal, Tudományos Igazgatóság (212-es szoba)

Ügyfélfogadás: hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00-13.00 óráig

Tel: +36 (52) 512-900/62280   E-mail: detep@unideb.hu (Neptun kódot tüntesse fel!) 

 

Jelentkezés a DETEP programba (2. félév)

A Tehetségtanács legutóbbi döntése értelmében a hallgatók minden félévben jelentkezhetnek a DETEP programba, így mind a tavaszi, mind az őszi szemeszterben be lehet kerülni a tehetséges hallgatók közé. 

Az alábbiakban a programról lehet olvasni, illetve a bekerülés feltételeiről: 

 

A program célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakoztatását. A tehetséggondozás elsősorban a tanszékeken, illetve intézetekben történik, alapját a témavezető oktatók irányításával végzett hallgatói kutatómunka jelenti. 
 
MIT NYÚJT A PROGRAM
 
- Kutatómunka szakképzett témavezető segítségével.
- Teljesítmény után járó ösztöndíj
-Végzéskor diplomamelléklet a programban való részvételről, az elért eredmények felsorolásával. A diplomamelléklet előnyt jelenthet az MA és PhD képzésre való jelentkezéskor.
- A Tehetségprogramban részt vevő hallgató számára intézeti/tanszéki kutatóhelye – lehetőségei szerint – biztosítja az alábbi juttatásokat: fénymásolási hozzájárulás, konferenciák/művészeti és szakmai versenyek részvételi díja, utazás és szállásdíj, terepmunka költségei, könyvtári szolgáltatások (díjmentes beiratkozás, köteles példányok kölcsönzése), kutató utak támogatása.
- A teljesítménykreditet szerzett hallgató ajánlást kaphat a kari koordinátortól a következő pályázatokhoz: kiemelt és köztársasági ösztöndíj, alapítványi pályázatok, hazai és külföldi konferenciák, tanulmányutak, külföldi részképzés, nyári ösztöndíjak.
 
JELENTKEZÉS A PROGRAMBA
 
− A hallgató rendelkezzen kutatási témával (érdeklődési terület) és ehhez keressen megfelelő témavezetőt.
– A jelentkezés tartalmi feltételei: a programba jelentkezhet minden aktív, nappali tagozatos hallgató, aki tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra, s aki rendelkezik 2 lezárt félévvel.
Azok a hallgatók, akik jelenleg mesteres tanulmányaikat folytatják, de alapképzésükön is a DE hallgatói voltak, jelentkezhetnek a programba.
– A jelentkezés menete 
regisztrálás a detep honlapon – detep.unideb.hu (lap teteje)
jelentkezés a detep honlapon keresztül (lap teteje, regisztráció melletti gomb, bejelentkezés után lehet regisztrálni)
a megfelelő jelentkezési lap kiválasztása, azaz aki 2012/2013 1. félévében detepes volt alapképzésén, az a mesterszakosoknak szóló jelentkezési lapot töltse ki, aki új belép, az a neki szóló jelentkezési felületre lépjen be!
kb. egyoldalas kutatási/munkaterv, a témavezetővel egyeztetve (témavezetői és saját aláírással, a jelentkezéskor kell feltölteni)
Jelentkezési határidő: 2013. január 31. 
 
– Fontos, hogy a jelentkezési lap minden egyes pontja ki legyen töltve, és a munkaterv le legyen adva, mert a formailag nem megfelelő jelentkezések nem kerülnek elbírálásra.
−A formai ellenőrzés után a kari DETEP Bizottságok döntenek a felvételről, február 15-ig. 
A hallgatók február 20-ig e-mailben értesítést kapnak a döntésről.
 
 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
 
Mándy Zsuzsa
referens
 
Rektori Hivatal, Tudományos Igazgatóság (212. szoba)
Tel: 512-900/62280-as mellék
Honlap: detep.unideb.hu